Tussentijdse toets

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen.
Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de TTT hoe het met uw rijvaardigheid is gesteld.
Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiele exameneisen. Uw instructeur rijdt mee.De toets duurt even lang als een examen.

ADVIES:
Na afloop van de toets krijgt u van de examinator en uw instructeur een advies over de onderdelen waaraan u nog moet werken. U kunt dan gericht uw rij-opleiding afronden.

WENNEN:
Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen, weet u precies wat u straks tijdens het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen. Indien mogelijk legt u het examen af bij de examinator die ook uw TTT afneemt.

VRIJSTELLING:
U kunt voor het onderdeel bijzondere verrichtingen, zoals file parkeren of bochtje achteruit, vrijstelling verdienen op het eerstvolgende examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet u over de bijzondere verrichtingen een positief advies krijgen.
Hetzelfde geldt voor het onderdeel voertuigbeheersing voor de motor. Het motorexamen met vrijstelling voor voertuigbeheersing duurt tien minuten korter.
Het is daarom goedkoper dan een examen zonder vrijstelling.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een TTT de kans op slagen aanmerkelijk vergroot.

rijschool ATTENT

rijschool ATTENT

 

Het vertouwde adres in Zaandam

en omstreken voor het behalen van

het B-rijbewijs

wij bieden u:

-diverse lespaketten

-spoedopleidingen

-opfriscursussen

-altijd dezelfde instructeur

-een rookvrije auto met airco

rijschoolattent rijschoolattent rijschoolattent rijschoolattent

rijschoolattent

Link

CBR.nl

autorijles.nl

Online Theorieles

hetnieuwerijden.nl

 


©rijschool ATTENT Hensbroekstraat 28 1507 LJ Zaandam - 06 55771187